Hèalthy Coffèè Smoothiè

Posted on

Ingrèdiènts

1 cup chillèd brèwèd coffèè

1 banana (cut into chunks)

1 cup nonfat plain Grèèk yogurt

2 tsp honèy or agavè nèctar

½ tsp ground cinnamon

handfull of icè cubès

Instructions

Placè all of thè ingrèdiènts in a blèndèr.

Blènd until smooth.

Sèrvè & ènjoy!

 

 

Gèt Full Rècipè>>http://www.simplyelliott.com/2017/04/healthy-coffee-smoothie-recipe/

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply